Plats och Tid: Mynttorget i Stockholm, onsdag 22 november, kl 12.30

Sedan den 7 oktober har över 40 journalister dödats i kriget mellan Hamas och Israel. För varje dag som går stiger siffran. Vi samlas till en manifestation för att hedra de journalister som mist livet och vi kräver att säkerheten för våra kollegor som bevakar kriget värnas.

Talare:

  • Erik Larsson, RSF
  • Ulrika Hyllert, Journalistförbundet
  • Kerstin Almegård, Svenska PEN
  • James Savage, Sveriges Tidskrifter
  • Rolf Porseryd, TV4
  • Viveka Hansson, Utgivarna

Arrangörer: RSF, Svenska PEN, Journalistförbundet och Publicistklubben.

 

Pressmeddelande: BROTT MOT JOURNALISTER MÅSTE TAS PÅ ÄNNU STÖRRE ALLVAR