Källkritik

Inte minst de pressetiska reglerna som även etermedierna står bakom poängterar betydelsen av att inte publicera obekräftade uppgifter. Blir det fel ska uppgifterna snarast rättas.

Att förhålla sig kritisk till uppgiftslämnare och innehållet i dokument är många gånger lättare sagt än gjort. Det finns en rad regler som medierna sagt sig och förväntas följa inte minst när det gäller att återge vad enskilda uppger sig ha sett eller vet. Det gäller bland annat att kontrollera att en person verkligen är den han eller hon utger sig för att vara, ställa frågan om personen är en primärkälla eller har hört något i andra eller tredje hand och att innan publicering få en uppgift bekräftade av två av varandra oberoende källor.

Litteraturtips: Torsten Thuréns Källkritik, Liber 2013.

 

 

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.