Om oss

Utgivarna är en intresseorganisation för svenska publicister. I Utgivarna samverkar de medier som värnar yttrandefriheten och slår vakt om den oberoende journalistiken. Våra medlemmar är Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter, Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion och TV4.

Därför finns Utgivarna

Den publicistiska självständigheten är en bärande del av den svenska demokratin. Oberoende journalistik, kritisk granskning och fri debatt utgör dess kärnvärden och garanteras bland annat av den grundlagsfästa tryck- och yttrandefriheten. Dessa värden är beständiga men får nya förutsättningar i ett förändrat medielandskap.

  • Utgivarna vill stärka det unika svenska systemet med en ansvarig utgivare som har ensamt ansvar för all publicering. Genom detta system skapas grunden för orädd och samtidigt ansvarsfull journalistik.
  • Utgivarna vill stärka den svenska tryck- och yttrandefriheten genom att kritiskt granska alla inhemska och internationella förändringsförslag, och agera mot varje förslag som riskerar att inskränka svenska mediers frihet.
  • Utgivarna vill stärka meddelarskyddet och offentlighetsprincipen.
  • Utgivarna vill stärka respekten för upphovsrätten.
  • Utgivarna vill stärka allmänhetens möjlighet till oberoende prövning av publicitet i alla medier oavsett publiceringsplattform.
Åsa Rydgren

Åsa Rydgren

VD

asa.rydgren@utgivarna.se
070-688 54 14

Bild: Arkiv