Rekommendationer för AI-transparens från Utgivarna

Ett initiativ från Utgivarna med stöd av Nordic AI Journalism. Under vintern 2023/2024 samlades representanter från 13 svenska medieföretag för en workshopserie. Vår gemensamma kunskapsutveckling summerades genom ett antal rekommendationer på hur AI-transparens bör ta...

läs mer

Utgivarna kritiserar förslag om AI-märkning

Utgivarna har följt arbetet med EU:s så kallade AI-akt. Vi har i den senaste versionen uppmärksammat att det, sent i processen, i artikel 52 (3), andra stycket, införts en skrivning om märkning av AI-genererad text i vissa fall. Ett tillägg som ter sig problematisk...

läs mer
Utgivarna är en intresseorganisation för medieföretag i Sverige.