Utgivarna är en intresseorganisation för medieföretag i Sverige.