Ett världsunikt initiativ som samlar hela mediebranschen i Sverige om sju konkreta rekommendationer för AI-genererat innehåll. Så kan man sammanfatta de riktlinjer som Utgivarna, med stöd av Nordic AI Journalism, tagit fram under hösten.

Samtidigt som man på EU-nivå arbetar med en EU-reglering för att säkerställa att AI-system används på ett ansvarsfullt sätt (AI Act) så tar härmed Sveriges mediebransch ett stort steg när det gäller hur man kan främja öppenhet och ansvarstagande kring AI-transparens.

De sju rekommendationerna är frivilliga att följa, bör anpassas efter de enskilda redaktionella förutsättningarna och gäller främst nyhets- och magasinsjournalistik.

Principiella rekommendationer:

  1. AI med en betydande inverkan på journalistiken kräver transparens.
  2. Övriga AI-arbetsverktyg behöver ej informeras om.
  3. AI-transparens måste ses som ett iterativt tema.

Praktiska rekommendationer:

  1. Var specifik med vilken form av AI-verktyg som tillämpats.
  2. Dela information i anslutning till konsumerat innehåll.
  3. Harmonisera branschens språkbruk kring generativ AI.
  4. Undvik visuell märkning av AI i redaktionella medier.

– Vår publik ska kunna lita på att det innehåll som publiceras av redaktionella medier, anslutna till det medieetiska systemet, alltid är publicistiskt säkrat, säger Åsa Rydgren, Utgivarnas VD.

Projektet är grundat i en kunskapsutvecklande process, och med tanke på den snabba utvecklingen som sker inom AI kommer Utgivarnas styrelse i höst att följa upp och utvärdera deras fortsatta relevans.

Rekommendationerna i sin helhet:
https://www.nordicaijournalism.com/ai-transparency

Arbetet med att ta fram rekommendationerna har drivits under Utgivarnas paraply och genomförts med stöd av Agnes Stenbom (Schibsted) och Olle Zachrison (Sveriges Radio), grundare av Nordic AI Journalism.

  – Det är viktigt att vår kommunikation ger mediekonsumenterna möjlighet att förstå hur AI-teknik påverkar redaktionella medier, säger projektledare Agnes Stenbom, som till vardags är chef över inkluderingslabbet IN/LAB på Schibsted samt industridoktorand inom AI och journalistik på KTH.

  – Det har varit inspirerande att se representanter från annars konkurrerande mediehus samlas kring dessa branschgemensamma frågor och tillsammans jobba för en hållbar kurs framåt, säger Stenbom.

Utgivarna är Sveriges publicistorganisation och företräder ledande medieföretag och bransch­organisationer som Sveriges Radio, Sveriges Television, Sveriges Tidskrifter, Tidningsutgivarna, TV4 och UR.

Nordic AI Journalism är ett branschnätverk som sedan 2020 samlar 400+ personer från den nordiska mediebranschen för gemensamt lärande och debatt. Nätverket grundades och drivs ideellt av Agnes Stenbom (Schibsted) och Olle Zachrison (Sveriges Radio).

För ytterligare information, kontakta:

Anne Lagercrantz ny ordförande för Utgivarna