Stefan Eklund, avgående chefredaktör Borås Tidning, blir ny vd för Utgivarna. 

– Ett viktigt uppdrag. Att värna yttrandefrihet och mediers oberoende behövs mer än någonsin idag. Fri journalistik är en förutsättning för en fungerande demokrati, säger han. 

Utgivarna samlar sedan 2012 Sveriges Television, UR, Sveriges Radio, TV4, Tidningsutgivarna och Sveriges Tidskrifter.

Stefan Eklund, 63, tillträder som vd för Utgivarna den 15 oktober. Han har varit chefredaktör för Borås Tidning sedan 2011. Dessförinnan har han bland annat varit kulturchef, både på Borås Tidning och Svenska Dagbladet.

Stefan är juryordförande och instiftare av Nils Horner-priset samt styrelsemedlem i Torgny Segerstedts stiftelse, där han är ansvarig för arbetet med det publicistiska priset Frihetspennan.

Han är en ofta anlitad moderator, samtalsledare och föreläsare i sammanhang som handlar om publicistisk, litteratur, politik och livsåskådning.

Han förekommer ofta som debattör i publicistiska och mediepolitiska sammanhang.

 • Stefan är en erfaren chef och utgivare med ett starkt engagemang för Utgivarnas frågor. Han är dessutom en skicklig skribent och debattör. Vi i styrelsen kan inte tänka oss en mer lämplig och respekterad person för uppdraget, säger Anne Lagercrantz, ordförande Utgivarna.
 • Jag ser fram emot uppdraget och att vara en tydlig röst för Utgivarna i alla de viktiga och komplexa mediefrågor som ligger på bordet idag, säger Stefan Eklund.

Åsa Rydgren, som lett Utgivarna som vd, slutar efter drygt ett år på posten.

– Hela styrelsen vill tacka Åsa för hennes insatser. Hon har med stort engagemang fört i hamn Berättaprojektet som syftar till att öka intresset för journalistik som yrke, skapat nya administrativa strukturer och vitaliserat föreningens juridiska arbete, säger Anne Lagercrantz. 

Kontakt:
Stefan Eklund 0703-887732
Anne Lagercrantz 0721-950956 

De ordinarie ledamöterna i Utgivarnas styrelse är nu:

 • Mathias Berg, vd TV4, representerar TV4
 • Viveka Hansson, programdirektör TV4, representerar TV4
 • James Savage, vd The Local och ordförande Sveriges Tidskrifter, representerar Sveriges Tidskrifter
 • Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter, representerar Sveriges Tidskrifter
 • Thomas Mattsson, Senior Advisor Bonnier News, representerar TU
 • Johan Taubert, vd TU, representerar TU
 • Christofer Ahlqvist, chefredaktör Göteborgsposten, representerar TU
 • Jessica Wennberg, chefredaktör VK, representerar TU
 • Cilla Benkö, vd Sveriges Radio, representerar Sveriges Radio
 • Kalle Sandhammar, vd UR, representerar UR
 • Hanna Stjärne, vd Sveriges Television, representerar SVT
 • Anne Lagercrantz, vice vd Sveriges Television, representerar SVT

Presidiet utgörs av ordförande Anne Lagercrantz samt vice ordföranden Thomas Mattsson, James Savage och Viveka Hansson.

Utgivarna är en intresseorganisation för svenska publicister. I Utgivarna samverkar de medier som värnar yttrandefriheten och slår vakt om den oberoende journalistiken.

Våra medlemmar är Tidningsutgivarna (TU) Sveriges Tidskrifter, Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion och TV4.

 

Utgivarnas möte med GD Magnus Hjort, MPF