För tio dagar sedan, efter Myndigheten för psykologiskt försvars (MPF) anmälan av TV4-programmet ”Kalla Fakta”, begärde Utgivarna ett möte med MPF:s generaldirektör Magnus Hjorth för att principiellt diskutera medieetik och oberoende. Mötet ägde rum idag.

Utgivarnas representanter, ordförande Anne Lagercrantz och vice ordförande Thomas Mattsson, konstaterade att branschens förtroende för MPF:s ledning är skadat och lyfte följande punkter:

  • Anmälan: Det är självklart fritt för alla att kritisera medier och anmäla program till granskningsnämnden (GRN). Utgivarna recenserar varken enskilda program eller GRN:s bedömning, däremot värnar vi fria mediers oberoende från myndigheters utspel och ingripanden, och ifrågasätter därför hur MPF valde att anmäla programmet. Myndigheten gav sig med högt tonfall in i en debatt med felaktiga utgångspunkter. Anmälan blev extra kraftfull och symbolisk när den kom från en myndighet som också ska främja yttrandefrihet.
  • Medieetik: I anmälan gjorde sig myndighetschefen till tolk för vad som är god medieetik. Det är inte något som granskningsnämnden prövar. Nämnden prövar TV4:s saklighet.
  • Censurförbudet. MPF:s GD skrev i anmälan att granskningsnämnden ska ålägga TV4 att ta bort de kritiserade sekvenserna i programmet. Han grep då in i vad fria medier har rätt att publicera, vilket strider mot censurförbudet i grundlagen. I Sverige är det ett exklusivt publiceringsansvar för en utgivare, granskningsnämnden kan inte besluta om att medier ska radera innehåll.
  • Sociala medier. MPF:s ställföreträdande chef har dessutom gillat ett inlägg på sociala medie-plattformen X där det riktats avgångskrav mot Dagens Nyheters chefredaktör. Utgivarna anser det problematiskt och anmärkningsvärt och att det skadar förtroendet för MPF. Myndighetens ledning ska verka för yttrandefrihet och det öppna och demokratiska samhället, inte för att sparka mediechefer som skrivit kritiska artiklar om arbetsgivaren.

Generaldirektör Magnus Hjort beklagade felaktigheterna i den anmälan till GRN som senare ändrats och där kritiserade formuleringar strukits. Generaldirektören menade att myndigheten brustit i kvalitetssäkrandet av sin anmälan. Det ursprungliga klagomålet mot hur MPF:s medarbetare framställs i TV4-programmet kvarstår.

Generaldirektören konstaterade också att han tar kritiken mot MPF från bland andra Utgivarna på stort allvar, välkomnade dialogen och förklarade att MPF kommer att lära sig av det inträffade. Generaldirektören sa att avsikten med GRN-anmälan inte var att göra ett debattinlägg i vare sig svensk inrikespolitik eller kring mediernas självständighet.

Generaldirektören sa att MPF tar till sig av kritiken även gällande det uppmärksammade inlägget på X. Myndigheten ska nu se över sina interna riktlinjer och diskutera hur myndigheten hanterar sociala medier. Han påminde samtidigt om att också statliga tjänstemän har en grundlagsskyddad yttrandefrihet.

Avslutningsvis uppskattar Utgivarna dialogen och att MPF ändrade i sin märkliga och okunniga anmälan. Det är nu upp till MPF:s ledning att visa att man förtjänar ett förtroende.

Vill du bli VD för Utgivarna?