Upprop till stöd för det öppna internet och mot Telia

På yttrandefrihetens dag den 3 maj 2016 publicerade vi i mediebranschen ett gemensamt upprop till stöd för det öppna internet och som en protest mot Telias gynnande av globala mediejättar. Idag – två år senare – måste vi skriva ett nytt upprop. För på två år har det...

PTS måste agera mot Telias kampanj

(2016-08-31) Nu är det hög tid att Post- och telestyrelsen agerar mot Telias samarbete med Facebook. Detta visar riktlinjerna för hur reglerna om nätneutralitet ska tolkas.     (2016-08-31) Nu är det hög tid att Post- och...

Publicister mot Telia

(2016-05-03) Statliga Telias samarbete med Facebook slår hårt mot svenska medieföretag. Det skriver företrädare för Sveriges ledande medieföretag i ett upprop som publiceras i flera av landets medier i dag. Häromdagen började en ny EU-regel om nätneutralitet att gälla...

Telia och Facebook – ett slag mot mediebolagen

(2016-05-03) Idag, på världsdagen för pressfrihet uppmanar vi, företrädare för Sveriges ledande medieföretag, regering och riksdag att agera för att säkra ett öppet internet, lika för alla. Detta mot bakgrund av det samarbete som statligt ägda Telia inlett med den...