Gransknings visar behovet av en ny medieetik

Kan Granskningsnämnden ha gett frågan om ett nytt gemensamt medieetiskt system en oväntad knuff i rätt riktning? Det skulle i så fall vara en välkommen effekt av det uppmärksammade agerandet mot Dagens Nyheter.  Utgivarna har sen maj 2015 haft en hemställan hos...

Ett nytt gemensamt medieetisk system

(2015-12-22) Det har gått drygt sju månader – men inget har hänt. Och därför dröjer frågan om ett nytt medieetiskt system.   (2015-12-22) Det har gått drygt sju månader – men inget har hänt....

Framtidens medieetik

På uppdrag av Utgivarna har Nils Funcke utrett frågan om ett nytt medieetiskt system. Utredningen kan laddas ned här: Ladda hem PDF