Gransknings visar behovet av en ny medieetik

Kan Granskningsnämnden ha gett frågan om ett nytt gemensamt medieetiskt system en oväntad knuff i rätt riktning? Det skulle i så fall vara en välkommen effekt av det uppmärksammade agerandet mot Dagens Nyheter.  Utgivarna har sen maj 2015 haft en hemställan hos...

Medieutredningen med förslag om medieetiken?

(2016-11-04) På måndag överlämnar utredaren Anette Novak Medieutredningen till kulturminister Alice Bah Kuhnke. Jag hoppas att frågan om nytt ett gemensamt medieetiskt system finns med. Det har gått 18 månader sedan Utgivarna lämnade sin hemställan till...

Ett nytt gemensamt medieetisk system

(2015-12-22) Det har gått drygt sju månader – men inget har hänt. Och därför dröjer frågan om ett nytt medieetiskt system.   (2015-12-22) Det har gått drygt sju månader – men inget har hänt....

Framtidens medieetik

På uppdrag av Utgivarna har Nils Funcke utrett frågan om ett nytt medieetiskt system. Utredningen kan laddas ned här: Ladda hem PDF