Tillit

Tillit. Ett vackert ord på det som håller samman en grupp eller ett samhälle. Att känna tillit innebär att man har förtroende för någon eller finner förtröstan hos någon. Att skapa tillit kräver att man ständigt vårdar sin trovärdighet. För svenska medier handlar det om att erövra den varje dag genom att bedriva en seriös och källkritisk nyhetsförmedling och skilja på nyheter och åsikter. Medierna har också krav på sig att tydligt markera vad som är annonser eller sponrade inslag och vad som är redaktionella framställningar.

Utgivarnas riktlinjer för webbpubliceringar (Toolbox, English version)

Tidskrifterna märker annonser

Sveriges Tidskrifter har antagit rekommendationer för märkning av annonser som är förvillande lika redaktionella texter, så kallad native advertising. I riktlinjerna anges bland annat att läsarna aldrig ska behöva tvivla på vad som är vad.

läs mer