Tillit

Tillit. Ett vackert ord på det som håller samman en grupp eller ett samhälle. Att känna tillit innebär att man har förtroende för någon eller finner förtröstan hos någon. Att skapa tillit kräver att man ständigt vårdar sin trovärdighet. För svenska medier handlar det om att erövra den varje dag genom att bedriva en seriös och källkritisk nyhetsförmedling och skilja på nyheter och åsikter. Medierna har också krav på sig att tydligt markera vad som är annonser eller sponrade inslag och vad som är redaktionella framställningar.

Utgivarnas riktlinjer för webbpubliceringar (Toolbox, English version)

Riskabel självfokusering

Utgivarnas ordförande., Sofia Wadensjö Karén, väcker frågan att medierna riskerar att förlora i trovärdighet när de i alltför stor utsträckning speglar sina egna intressen och fokuserar på sina egna problem, i egen sak.

läs mer

Textreklam och tillit

Trovärdighet kräver tydlighet. För att upprätthålla allmänhetens tillit till publicistisk verksamhet krävs att reklam och journalistik skiljs åt. Det ska vara tydligt för läsare och tittare att veta vad som är ett betalt inslag eller artikel och vad som utgör en av...

läs mer

Utgivarnas riktlinjer för digitala publiceringar

Nya sätt att ta del av journalistik kräver ett förtydligande vilken form av journalistik det gäller. Därför lanserar Utgivarna riktlinjer för digitala publiceringar.  – Det blir bara viktigare och viktigare att vi särskiljer åsikter från nyheter – även digitalt, säger...

läs mer

Från Utgivarna

Öppenhet

Offentlighetsprincipen handlar om att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. VI har samlat nära 800 frågor och svar om hur principen fungerar och hur du kan använda den. Klicka här för att komma till arkivet.

Du kan även söka information på Allmän Handling Klicka här för att komma dit.