Tillit

Tillit. Ett vackert ord på det som håller samman en grupp eller ett samhälle. Att känna tillit innebär att man har förtroende för någon eller finner förtröstan hos någon. Att skapa tillit kräver att man ständigt vårdar sin trovärdighet. För svenska medier handlar det om att erövra den varje dag genom att bedriva en seriös och källkritisk nyhetsförmedling och skilja på nyheter och åsikter. Medierna har också krav på sig att tydligt markera vad som är annonser eller sponrade inslag och vad som är redaktionella framställningar.

Utgivarnas riktlinjer för webbpubliceringar (Toolbox, English version)

Native advertising

TU-medier i Sverige har antagit regler om annonsmärkning. Enligt TU:s styrelse ska användarna aldrig behöva tvivla på vad som är finansierat av någon utomstående och vad som är redaktionellt material.  Enligt TU ska mottagaren även vid en hastig anblick kunna åtskilja...

läs mer

Riskabel självfokusering

Utgivarnas ordförande., Sofia Wadensjö Karén, väcker frågan att medierna riskerar att förlora i trovärdighet när de i alltför stor utsträckning speglar sina egna intressen och fokuserar på sina egna problem, i egen sak.

läs mer

Textreklam och tillit

Trovärdighet kräver tydlighet. För att upprätthålla allmänhetens tillit till publicistisk verksamhet krävs att reklam och journalistik skiljs åt. Det ska vara tydligt för läsare och tittare att veta vad som är ett betalt inslag eller artikel och vad som utgör en av...

läs mer