Kultur- och demokratiminister Amanda Lind besökte Utgivarna i samband med föreningens årsmöte. Huvudpunkt för mötet var det nya utvidgade medieetiska systemet, där Allmänhetens Pressombudsman blir Allmänhetens Medieombudsman. En förändring som Utgivarna tillsammans med Journalistförbundet och Publicistklubben avser genomföra nästa år.

Det nya utvidgade systemet bygger på en över 100-årig tradition av oberoende självreglering, men är utvidgat att omfatta fler medier och bättre täcka publiceringar på nätet. Ministern uttryckte sitt stöd för utvidgningen, och den tydlighet och anpassning till nya medier som den innebär.

Under mötet diskuterades också mediernas oberoende, bland annat när det gäller public service-företagen och det nya mediestödet. Ministern betonade vikten av att politiken håller sig på armlängds avstånd från medierna.

Hot och hat mot journalister togs också upp. Den årliga undersökning som görs av TU – Medier i Sverige visar hur vanligt förekommande problemet är. Ministern uttryckte att hon tog frågan på stort allvar och kommer att fortsätta det arbete som påbörjades under den förra mandatperioden.

Utgivarpodden #8 – Ami Malmros
Utgivarpodden #9 – Jessica Wennberg och Marcus Melinder