(2016-03-23) I dag träffar inrikesminister Anders Ygeman och kulturminister Alice Bah Kuhnke företrädare för de stora svenska nyhetsmedierna.

Anledningen är förstås den överbelastningsattack som riktades mot flera svenska nyhetsmedier i lördags kväll.

Men – det är bara ett av flera hot mot fri och oberoende journalistik, mot tryck- och yttrandefrihet, mot demokratin. Därför är det viktigt att mötet i dag inte bara handlar om attacken i lördags kväll.

Näthat, hot och trakasserier mot journalister eller överbelastningsattacker – de har alla ett och samma syfte: Att tysta det fria ordet.

Attacken i lördags kväll innebar att Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen, Dagens Industri, Sydsvenskan och Nerikes Allehanda med flera inte kunde fullgöra sitt uppdrag.

Anders Ygeman och Alice Bah Kuhnke var snabbt ute och fördömde det inträffade:

”Djupt oroande attack mot media och det fria ordet ikväll. Polisen har inlett en utredning och regeringskansliet följer läget noga samt håller mig och regeringen uppdaterade. Det här visar på behovet av att utveckla svensk IT-säkerhet”, twittrade Anders Ygeman.

Kulturminister Alice Bah-Kuhnke skrev:

”Vad som har hänt är lika oacceptabelt som oroväckande. Våra grundlagsstadgade friheter; tryckfriheten, yttrandefriheten, mötes-, demonstrations-, förenings- och religionsfriheten, är och förblir något av det dyrbaraste vi har. Vi måste skydda dom, med kraft!”.

Tryckfrihetsförordningen firar 250 år i år. Samtidigt är svenska nyhetsmedier mer hotade än någonsin. En näthatsutredning har utrett behovet av ett stärkt skydd för hat och hot på nätet. Utgivarnas undersökningar de senaste åren visar att hoten mot journalister ökar. En överbelastningsattack placerade svenska mediekonsumenter i medieskugga under lördagskvällen.

Medierna måste förstås själva säkra sin utgivning. Men det är också viktigt för ett demokratiskt samhälle att medierna ges möjlighet att utföra sitt uppdrag.

Hotar du en journalist ska du dömas för olaga hot eller brott mot medborgerlig frihet. Förstör du ett tryckeri ska du dömas för skadegörelse. På samma sätt måste den eller de som överbelastar en sajt också ställas inför rätta och lagföras.

I skenet av rapporteringen om överbelastningsattacken har det uppstått en diskussion om mediernas backup-lösningar. Och visst, frågan om alternativa publiceringskanaler i krislägen är intressant och viktig, men bara för att du kan springa från dörr till dörr och berätta vad som hänt betyder det inte att samhället kan negligera en överbelastningsattack mot nyhetsmedier lika lite som ett sprängt tryckeri.

Därför är Anders Ygemans och Alice Bah Kuhnkes initiativ en viktig markering. Men mötet i dag får alltså inte bara handla om överbelastningsattackerna. Frågan måste in i ett större sammanhang. Att försöka tysta medier – oavsett om det handlar om näthat, hot mot journalister eller överbelastningsattacker – är helt oacceptabelt. Nu handlar det om att säkerställa möjligheten för fria och oberoende nyhetsmedier att publicera och informera. 

Det handlar om allmänhetens rätt till information.

Per-Anders Broberg

VD Utgivarna

Utgivarna undersöker hot mot medierna
Medieutredningen föreslår medieetiskt system