:Utgivarna

Box 22500 – 104 22 Stockholm – Besöksadress: Kungsgatan 62
Tel: 08-692 46 00 – E-post: info@utgivarna.se

{google_map}Kungsgatan 62, 111 22 Stockholm|width:100%|show_info:no{/google_map}

 

Utgivarna är en intresseorganisation för publicistiska medieföretag i Sverige. I Utgivarna samverkar medieaktörer som slår vakt om det svenska publicistiska oberoendet. Våra medlemmar är TU, Sveriges Tidskrifter, Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion och TV4-gruppen.

Utgivarnas stadgar
Avsiktsförklaring