Sverigedemokraterna söker uppmärksamhet i EU-valrörelsens slutskede genom att återigen anklaga TV4, denna gång i lokala SMS-utskick, för att driva en ”påverkansoperation”. Utgivarna, Sveriges publicistorganisation, tar kraftfullt avstånd från alla försök att underminera fri och oberoende journalistik.

Utgivarna – som samlar Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter, UR, Sveriges Television, Sveriges Radio samt TV4 – anser att Sverigedemokraterna återigen använder en retorik som inte hör hemma i en valrörelse i en demokrati, där yttrande- och tryckfrihet värnas och representeras av seriösa nyhetsmedier som förutsättningslöst granskar förtroendevalda och partier.

– Det är fullt begripligt att inte uppskatta en granskning. Det är däremot absurt att, som ett stort politiskt parti i riksdagen och EU-parlamentet, vilja misstänkliggöra ett seriöst mediehus och påstå sig vara offer för en ”påverkansoperation”, säger Anne Lagercrantz, Utgivarnas ordförande.

Utgivarna vill påpeka några grundläggande fakta om media:

  • Oberoende journalistik har ingen agenda, vare sig politisk eller kommersiell. Oberoende journalistik rapporterar om vad som är sant och relevant och granskar missförhållanden.
  • SD får – precis som övriga partier och maktcentrum – finna sig i en tuff granskning. Det är en självklar del av en demokrati.
  • Det är upp till medborgarna att som publik själva ta ställning till innehållet i nyhetsförmedlingen.
  • Svenska medier rapporterar inom ramen för Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Svenska journalister lyder under medieetiska publicitetsregler. Har man synpunkter är det enkelt att anmäla sin kritik till Medieombudsmannen eller Granskningsnämnden och få sin sak prövad.

 

Utgivarnas styrelse: ”VÅR KOLLEGA EVAN GERSHKOVICH MÅSTE FRIGES”