Upphovsrätt

Den som skapar något ska få njuta frukterna av sitt arbete. När det gäller immateriella rättigheter för text och bilder finns reglerna i upphovsrättslagen. Där anges också undantagen från upphovsmannens rätt att förfoga över sitt verk och t.ex. bestämma när och hur det ska offentliggöras. Citaträtten och när det gäller bilder återgivningsrätten begränsar upphovsmännens rätt att förfoga över sitt verk. Syftet med undantagen är att samhällsdebatten och diskussionen oavsett vad det gäller inte ska vara så vid som möjligt.
Upphovsrätten vad gäller konstnärliga och litterära verk med kommentarer

Utgivarnas möte med GD Magnus Hjort, MPF

För tio dagar sedan, efter Myndigheten för psykologiskt försvars (MPF) anmälan av TV4-programmet "Kalla Fakta", begärde Utgivarna ett möte med MPF:s generaldirektör Magnus Hjorth för att principiellt diskutera medieetik och oberoende. Mötet ägde rum idag. Utgivarnas...

läs mer

Vill du bli VD för Utgivarna?

Publicistorganisationen bildades 2012 av Sveriges Television, UR, Sveriges Radio, TV4, Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna. Vi har skapat ett nytt, gemensamt medieetiskt system och arbetar mot hot, hat och våld mot journalister. Vi värnar yttrandefrihet och den...

läs mer

Från Utgivarna

Öppenhet

Offentlighetsprincipen handlar om att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Du kan söka mer information på Allmän Handling. Klicka här för att komma dit.