Utgivarnas styrelse

Ordförande
Viveka Hansson, programdirektör för nyheter och samhälle på TV4.

Ordinarie ledamöter:
Fredric Karén, chefredaktör Svenska Dagbladet, representerar TU
Anna Körnung, chefredaktör Mitt i-tidningarna, representerar TU
Jeanette Gustafsdotter, vd TU, representerar TU
Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen, representerar TU
Hanna Stjärne, vd Sveriges Television, representerar SVT
Jan Helin, programdirektör SVT, representerar SVT
Cilla Benkö, vd Sveriges Radio, representerar Sveriges Radio
Sofia Wadensjö Karén, vd UR, representerar UR
Casten Almqvist, vd TV4, representerar TV4
Viveka Hansson, programdirektör TV4, representerar TV4
Unn Edberg, vice vd Chef, representerar Sveriges Tidskrifter
Helle Klein, chefred DA, representerar Sveriges Tidskrifter

Suppleanter:
Jonas Eriksson, vd TT-gruppen, representerar TU
Carl-Johan Bergman, redaktionschef Mittmedia, representerar TU
Marcus Melinder, chefredaktör Norran, representerar TU
Sture Bergman, vd VK Media, representerar TU
Anne Lagercrantz, divisionschef nyheter och sport SVT, representerar SVT
Robert Olsson, programchef samhälle SVT Göteborg, representerar SVT
Björn Löfdahl, programdirektör SR, representerar Sveriges Radio
Cecilia Roos, strategichef UR, representerar UR
Åsa Sjöberg, innehållsdirektör TV4, representerar TV4
Anna Rastner, programchef TV4, representerar TV4
Olov Carlsson, chefred DS, representerar Sveriges Tidskrifter
Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter, representerar Sveriges Tidskrifter

Presidium:
Viveka Hansson, TV4
Hanna Stjärne, SVT
Unn Edberg, Sveriges Tidskrifter
Jeanette Gustafsdotter, TU

Viveka Hansson

Viveka Hansson

ordförande

Viveka Hansson är programdirektör för nyheter och samhälle på TV4. Hon sitter även i juryn för Stora Journalistpriset. Foto: Per Bäckstrand.