(2016-06-14) ”Är det öppna internet hotat?” var rubriken på ett frukostsamtal på Sveriges Television i morse.

Frågan är högaktuell. Den 30 april började en ny EU-regel om nätneutralitet att gälla inom hela EU. Regeln är uppe för tolkning och i Sverige har Telias samarbete med Facebook om ”fri surf på sociala medier” utmanat begreppet nätneutralitet redan från första dagen.

Utgivarna har tillsammans med 26 företrädare för Sveriges ledande medieföretag skrivit ett upprop som publicerades i flera av landets medier den 3 maj. Vi menar att Telias samarbete med Facebook är en attack på nätneutraliteten och att samarbetet riskerar svenska mediebolags möjligheter att nå ut till sin publik.

”’Fri surf på sociala medier’ väcker frågor om hur konkurrensen påverkas, hur medier påverkas och ytterst hur medborgarna påverkas. I botten ligger frågan om vad internet är och vem som äger det”, stod det i inbjudan till morgonens diskussion.

I samtalet deltog Sveriges Televisions vd Hanna Stjärne, Svenska Dagbladets chefredaktör Fredric Karén, Emma Närvä, enchetschef på konkurrensavdelningen på Post- och telestyrelsen (PTS), Örjan Brinkman, ordförande Sveriges konsumenter samt Ann-Marie Fransson, förbundsdirektör IT & Telekomföretagen. Även Telia var inbjudet men hade tackat nej – enligt uppgift eftersom de var upptagna av flytt.

Telias röst saknades. Inte minst med tanke på att det hade varit intressant att höra hur de resonerade kring de frågor där större delen av panelen var överens: internet ska vara tillgängligt för alla, du ska ha tillgång till samma internet oavsett vilken leverantör du väljer, trafiken ska behandlas lika.

Post- och telestyrelsen har fått in 350 anmälningar mot Telias Facebook-kampanj. PTS har i dag två ärenden som rör Telia och en som rör 3 på sitt bord. En granskning pågår men kommer inte vara klar förrän efter sommaren.

Samtidigt har har EU tagit fram riktlinjer för hur EU-förordningen om nätneutralitet ska tolkas. Riktlinjerna är nu på konsultation och förväntas vara klara den 30 augusti i år.

EU:s riktlinjer och PTS slutsatser är viktiga för hur nätneutraliteten ska fungera i praktiken.

Det är en fråga som rymmer mer än enskilda affärsuppgörelser eller kreativa marknadsföringskampanjer. Ett öppet och fritt internet är en viktig demokratisk princip.

Per-Anders Broberg

VD Utgivarna

250 år med tryckfrihet
Driv frågan om journalisters säkerhet i FN