”Anmärkningsvärd respektlöshet för källskyddet”

(2015-05-27) Ännu en gång kräver domstol att en redaktion ska riskera källskyddet. Solna tingsrätt har beslutat om en husrannsakan på Aftonbladet, som uppmanas lämna ifrån sig journalistiskt material som inkommit från en anonym uppgiftslämnare.

– Beslutet visar på en anmärkningsvärd respektlöshet för källskyddet, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet, Jeanette Gustafsdotter, vd för Utgivarna, Kerstin Neld, vd för Sveriges Tidskrifter, och Per Hultengård, vd för Tidningsutgivarna, i ett gemensamt uttalande.

Källskydd är en lagstadgad rättighet i Tryckfrihetsförordningen som innebär att uppgiftslämnare till media ska kunna vara anonyma. Att lämna ut källskyddat material är därför en omöjlighet för en redaktions trovärdighet gentemot uppgiftslämnare.

− Vi har från mediaorganisationerna upprepade gånger krävt att användning av tvångsmedel som husrannsakan mot redaktioner måste regleras i särskild ordning som ger redaktionerna och källorna ett förstärkt skydd. Beslutet från Solna tingsrätt bekräftar det behovet, säger Jonas Nordling, Jeanette Gustafsdotter, Kerstin Neld och Per Hultengård.

Journalistförbundet, Utgivarna, Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna anser att den pågående mediegrundlagsutredningen bör ges ett tilläggsdirektiv om att lämna förslag på hur källskyddet ska förstärkas.

För mer information kontakta

Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, 070-786 84 33
Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna, 070-624 45 56
Kerstin Neld, vd Sveriegs Tidskrifter, 070-570 41 08
Per Hultengård, vd Tidningsutgivarna, 070-815 75 29

Utgivarnas program i Almedalen
Källskyddet hotat