Fyra nordiska EU-parlamentariker uttrycker på SvD Debatt sin oro över att EU-kommissionens förslag om stärkt mediefrihet kommer att påverka de svenska medierna negativt.
Parlamentarikernas invändningar sammanfaller i delar med den uppfattning som Utgivarna framfört till kulturdepartementet.

Förslaget som de nordiska politikerna vänder sig emot på SvD Debatt  är Media Freedom Act (MFA) i vilket EU-kommissionen i ett europeiskt helhetsperspektiv försöker stärka mediernas oberoende. Anslaget i debattartikeln har sin grund i bl.a. den utveckling på medieområdet som ägt rum i några av EU:s medlemsländer.
” I Ungern och Polen har detta bland annat lett till en inskränkning av mediers möjlighet att verka och rapportera fritt. Public service har utvecklats till propaganda­kanaler för de regerande partierna i de två länderna, och även privata företag har påverkats. I Polen har ett statskontrollerat företag köpt upp 20 av 24 regionala tidningar, och i Ungern kontrolleras en betydande del av marknaden av en stiftelse som tjänar regeringen.”

Så även om det finns en utifrån kommissionens perspektiv positiv bakgrund till förslaget så motsätter sig de nordiska politikerna ett genomförande då de ser att MFA kan innebära skadlig påverkan på den nordiska mediemodellen.
Ett förslag i den riktningen är införandet av en europeisk medienämnd:
”Även om det är bra att kommissionen vill skydda medierna, ser vi att detta riskerar att lägga en blöt filt över deras arbete. Dessutom kännetecknas medie­marknaderna i Norden av en hög grad av självreglering, där man sätter upp gemensamma regler för hur man arbetar med journalistik. Att då lägga en nämnd ovanpå detta som ska kunna yttra sig som kommissionens förlängda arm ser vi som mycket oroväckande. Om nämnden ska vara kvar, måste den bli självständig på riktigt.”

Politikernas syn sammanfaller delvis med vad Utgivarna har uttryckt i sitt remissyttrande angående MFA:
Utgivarna menar att det inte finns en ”gemensam” europeisk mediemarknad utan att mediemarknader karaktäriseras av kulturella, språkliga, historiska, demografiska och demokratiska kännetecken på nationell, regional och lokal nivå.
• Utgivarna ser att förslaget kan innebära negativ påverkan på den svenska mediebranschen. Risken är uppenbar att den svenska och nordiska ordningen som en följd av kommissionens förslag drabbas av icke önskvärda konsekvenser. Fokus för den svenska hållningen måste vara att värna det svenska medieregleringssystemet, som skyddet för yttrandefriheten, självregleringen och ensamansvaret.

De nordiska politikerna som står bakom artikeln är Abir Al-Sahlani, Centerpartiet, Sverig­e, Elsi Kataine Keskusta, Finland, Morten Løkkegaard, Venstre, Danmark och Nils Torvalds, Svenska Folkpartiet, Finland.

 

Utgivarna bakom upprop: STÄRK STÖDET TILL RYSKA OBEROENDE JOURNALISTER
TINGSRÄTTSDOM: STATEN SKYLDIG BETALA SKADESTÅND