(2016-03-23) I dag presenterade Medieutredningen 17 punkter som de anser bör utredas inför nästa tillståndsperiod för public service.

Bland dessa: Utgivarnas förslag om ett nytt medieetiskt system.

Frågan om ett nytt medieetiskt system är en av Utgivarnas huvudfrågor.

I maj i fjol lämnade vi in en begäran till kulturdepartementet om att utreda möjligheten att ändra dels i villkoren i sändningstillstånden för Sveriges Television, Sveriges Radio, UR och TV4 och dels i den så kallade villkorslistan i Radio- och tv-lagen.

Anledningen: Att möjliggöra en utvidgning och förstärkning av det press- och medieetiska systemet och skapa ett system som skulle undvika dubbelprövning eller ingen prövning alls.

Ett knappt år senare har ingenting hänt.

Men i dag presenterade alltså Medieutredningen, i en promemoria till kulturdepartementet, 17 frågeställningar som de menar är extra angelägna att utreda inför nästa tillståndsperiod för public service.

Bland dessa:

Punkt 16: Ett nytt självreglerande medieetiskt system

Medieutredningen skriver:

”För att förenkla för medborgarna bör det utredas om dagens pressetiska system ska ersättas med ett självreglerande medieetiskt system som omfattar även SR, SVT, UR samt TV4 i de delarna som berör de programrelaterade villkoren om opartiskhet, saklighet, respekt för den enskildes privatliv, genmäle och beriktigande.”

Medieutredningen är också tydlig med att de tagit till sig Utgivarnas förslag:

”Enligt Medieutredningen är det är angeläget att Utgivarnas förslag behandlas, om inte förr så av den kommande utredningen om de offentligt finansierade medierna eftersom Granskningsnämndens uppdrag berörs”, skriver Medieutredningen i promemorian och konstaterar också:

”Medborgare som upplever sig publicitetsskadade har rätt till ett enkelt system, med en instans dit de kan vända sig för att få sin sak prövad.”

Kan det betyda att vi i dag har tagit oss ett steg närmare ett nytt medieetiskt system?

Man kan i alla fall hoppas.

Per-Anders Broberg

VD Utgivarna

Dataattack mot medier
Utgivarna på meg 16