(2015-04-17, UPPDATERAD) 20 april-4 maj – obs! förlängd svarstid – undersöker Utgivarna och opinionsinstitutet TNS Sifo hoten mot journalister och mediehus. Undersökningen bygger på en webbenkät som TNS Sifo skickar till drygt 460 chefredaktörer och ansvarig utgivare. Målet är att ta reda på hur många redaktioner som är utsatta för hot, våld och trakasserier. Årets enkät är en uppföljning av den studie Utgivarna genomförde i fjol, som visade att två av fem dagstidningar och varannan redaktion bland etermedierna hotats.

Ökar hoten mot medierna?

(2015-04-17, UPPDATERAD) 20 april-4 maj – obs! förlängd svarstid – undersöker Utgivarna och opinionsinstitutet TNS Sifo hoten mot journalister och mediehus. Undersökningen bygger på en webbenkät som TNS Sifo skickar till drygt 460 chefredaktörer och ansvarig utgivare. Målet är att ta reda på hur många redaktioner som är utsatta för hot, våld och trakasserier. Årets enkät är en uppföljning av den studie Utgivarna genomförde i fjol, som visade att två av fem dagstidningar och varannan redaktion bland etermedierna hotats.

Enkäten innehåller frågor om de hot, trakasserier och det våld redaktionerna eventuellt utsatts för under de tolv senaste månaderna.

– Årets enkät är vår mest omfattande och ambitiösa någonsin. Och vi hoppas verkligen att de som får enkäten har möjlighet att svara. Alla svar är viktiga för undersökningens giltighet och betyder mycket för Utgivarnas fortsatta arbete med säkerheten för landets medier, säger Tobias Lindberg, chefsanalytiker Utgivarna.

Syftet med den nya studien är att få en djupare kunskap om de hot som riktas mot medierna. Men också om det skett en förändring jämfört med fjolårets undersökning. Utgivarna kommer att presentera de första resultaten från enkäten under politikerveckan i Almedalen och därefter i en mer omfattande rapport.

Här hittar du fjolårets rapport.

Polisens riktlinjer för hot mot medier

Den nya polismyndigheten har fått i uppdrag att arbeta fram riktlinjer för hur polisen ska skydda medier vid allvarliga hot och angrepp. Som ett steg i det arbetet träffade polisen tidigare i veckan företrädare för medierna. Mediegruppen framförde bland annat önskemål om att hot mot mediehus eller medarbetare ska hanteras som en helhet, att det måste finnas ett anmälningssystem och en enhet som hanterar hoten.

– Uppdraget ska vara klart i sommar och jag hoppas på ett konkret handlingskraftigt material som gör att anmälningar och hot behandlas på lika stort allvar och på samma sätt oavsett vart i Sverige en journalist eller redaktion blir hotad, säger Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna.

Veckans möte är en följd av attentatet mot den franska satirtidningen Charlie Hebdo tidigare i år och den kritik som både den öppna polisen och Säpo fått, bland annat från Utgivarna, för att de tidigare inte ägnat hoten tillräckligt med uppmärksamhet.

– Jag upplever mötet som positivt, att polisen börjar förstå allvaret och bara det att de vill ha en dialog är mycket bra. Det är dock en balansgång. Å ena sidan granskar vi dem, å andra sidan vill vi ha en dialog. Därför består referensgruppen uteslutande av säkerhetsansvariga i olika roller, säger Jeanette Gustafsdotter.

Vid frågor kontakta

Jeanette Gustafsdotter, vd, Utgivarna. Mobil 070 – 624 45 56 alternativt via e-post: jeanette.gustafsdotter@utgivarna.se

Ny vd för Utgivarna
Beslut för medieetiken