Utgivarna representerar ledande publicistiska företag i Sverige. Vi har tidigare begärt ett möte med Säpoledningen för att diskutera varför brott mot författningsskyddet prioriteras så lågt av Säpo. Nu har situationen med hot mot medierna förvärrats ytterligare.  Nya allvarliga hot har riktats mot Expressen/GT. Utgivarna upprepar önskemålet om ett möte med Säpochefen snarast.

Utgivarna representerar ledande publicistiska företag i Sverige. Vi har tidigare begärt ett möte med Säpoledningen för att diskutera varför brott mot författningsskyddet prioriteras så lågt av Säpo. Nu har situationen med hot mot medierna förvärrats ytterligare.  Nya allvarliga hot har riktats mot Expressen/GT. Utgivarna upprepar önskemålet om ett möte med Säpochefen snarast.

– Vi påtalade redan den 5 november att hoten mot medierna har ökat. Hot mot journalister och mediehus är ytterst ett hot mot demokratin och brott mot författningsskyddet. Vi uttryckte vår önskan om en dialog med Säpo. Vi finner det anmärkningsvärt att svar från Säpo uteblivit, säger Jeanette Gustafsdotter, VD för Utgivarna.

-Vi upprepar nu önskemålet om ett omedelbart möte med chefen för Säpo, Anders Thornberg. Vi vill att han redogör för hur han skall rätta till de allvarliga bristerna och sätta in resurser för att skydda hotade medier och journalister.

Utgivarnas pressmeddelande den 5 november 2013.

Medlemmar i Utgivarna är Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion, Sveriges Tidskrifter, Tidningsutgivarna och TV4-gruppen.

www.utgivarna.se

Vid frågor kontakta gärna:

Jeanette Gustafsdotter, VD, Utgivarna. Mobil nr 070 – 624 45 56 alternativt via e-post: jeanette.gustafsdotter@utgivarna.se

 

Ansvarssystemet hotat
Hot mot journalister ska uppmärksammas särskilt