PRESSMEDDELANDEN

Den nya Polisdatalagen har försvårat för massmedieredaktioner att ta del av allmänna handlingar. Den kan strida mot skyndsamhetskravet enligt offentlighetsprincipen. Regeringen måste ta initiativ till en ändring enligt organisationen Utgivarna och nyhetsbyrån Siren.

Underkategorier