Utgivarna ställer sig bakom intentionerna i EU-kommissionens förslag till ”…direktiv om skydd för personer som deltar i den offentliga debatten mot uppenbart ogrundade rättsprocesser och rättegångsmissbruk.”
Utgivarnas remissvar i sin helhet:
”Utgivarna ser det som ett mycket välkommet initiativ att få stopp på rättsliga processer vars enda syfte är att tysta eller skrämma journalister från att delta i den offentliga debatten.
Förslaget för att motverka dessa så kallade munkavle­processer, eller SLAPP-processer (Strategic lawsuits against public participation), innehåller bestäm­melser om bl.a. avvis­ning av en uppen­bart ogrundad talan, skade­stånd och böter samt skydd mot domar från länder utanför EU.
Det är bra – och nödvändigt, bl.a. med hänvisning till det nu aktuella fallet med Realtid och den processen i Storbritannien som ledande personer i företaget är involverat i.
Att driva processer som medför skyhöga kostnader vid en eventuell rättslig prövning är ytterst ett angrepp på den offentliga debatten och yttrandefriheten.
Den sortens agerande motverkar demokratins grundpelare – tryck- och yttrandefrihet och som en konsekvens av detta minskas förutsättningarna att informera medborgarna med relevant journalistik och försvårar granskning av maktmissbruk och korruption.

I samband med förslagets implementering i den svenska kontexten är det viktigt att direktivet inte hamnar i konflikt med gällande svenska mediegrundlagar och den särskilda ordning som gäller vid tryck- och yttrandefrihetsmål.
Robert Olsson
vd Utgivarna”

Övriga remisser går att läsa här: Remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om skydd för personer som deltar i den offentliga debatten mot uppenbart ogrundade rättsprocesser och rättegångsmissbruk – Regeringen.se

PRESSFRIHETEN INTE GIVEN
Fotograf på SVT-uppdrag frihetsberövades