Rapporter

Här försöker vi samla och tillgängliggöra rapporter från såväl myndigheter som andra som har betydelse för publicistisk verksamhet.

Från Utgivarna

Öppenhet

Offentlighetsprincipen handlar om att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. VI har samlat nära 800 frågor och svar om hur principen fungerar och hur du kan använda den. Klicka här för att komma till arkivet.