Det medium som bryter mot regler i det medieetiska systemet kan uteslutas. Det har styrelsen för Medieetikens Förvaltningsorgan (Mefo) beslutat.

 

Det har tidigare inte funnits någon regel som hanterar medier som struntar i att meddela sina läsare, lyssnare eller tittare att de har fällts i Medieombudsmannen eller Mediernas etiknämnd. Att trotsa det självsanerande svenska systemet har fram till nu kunnat göras utan någon som helst konsekvens.

Det beslut som styrelsen för Mefo nu fattat innebär att det medium som vid upprepade tillfällen bryter mot reglerna ska först få en skriftlig varning och därefter – om ingen ändring sker – kan uteslutning aktualiseras.
Eventuell uteslutning fattas av Mefo:s styrelse.

Medieombudsmannen (MO) ersatte första januari 2020 av Pressombudsmannen (PO). Och från första januari 2021 är det Medieombudmannen och inte granskningsnämnden som prövar frågan om intrång i i privatlivet för sändningar i SVT, SR och UR. Från första februari gäller samma sak vad gäller TV4 och C Mores kanaler.

Hård kritik mot friande dom
Hotande nazist dömd också i Hovrätten