Förslag om ändring av 2 kap. 20 § polisdatalagen (2010:361)

RegeringskanslietJustitiedepartementet103 33 Stockholm   Utgivarna och Nyhetsbyrån Siren (Siren) föreslår regeringen att ta initiativ till en ändring av 2 kap 20 § polisdatalagen. Anledningen är följande. Polisdatalagen som trädde ikraft den 1 mars 2012 har...