Journalistik och kreditupplysning

Utgivarnas yttrande  Ett teknikoberoende skydd för den enskildes personliga integritet vid kreditupplysning (Ds 2013:27) Utgivarna vill med anledning av förslagen i departementspromemorian anföra följande: Kreditupplysningslagen ändrades 2011 med syfte att förhindra...

Förslag om ändring av 2 kap. 20 § polisdatalagen (2010:361)

RegeringskanslietJustitiedepartementet103 33 Stockholm   Utgivarna och Nyhetsbyrån Siren (Siren) föreslår regeringen att ta initiativ till en ändring av 2 kap 20 § polisdatalagen. Anledningen är följande. Polisdatalagen som trädde ikraft den 1 mars 2012 har...