Robert Olsson ny vd för Utgivarna

Robert Olsson som idag jobbar på SVT, valdes på söndagskvällen till ny vd för organisationen Utgivarna. – Utgivarna förenar det journalistiska och publicistiska perspektivet med de helt avgörande demokratiska frågorna kring yttrandefrihet, offentlighetsprincip och...

Utgivarna fördömer förtalsturism och stöttar Realtid

Utgivarna, Sveriges största organisation för publicister, fördömer så kallad ’förtalsturism’ och försvarar principen om att journalistik i svenska medier som publicerar sig inom ramen för Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen bara ska regleras av...

JO utreder kommuner som vägrat lämna ut uppgifter om covid-19

I en debattartikel i Dagens Nyheter visade Utgivarna hur en rad kommuner runt om i Sverige vägrat att lämna ut uppgifter om coronapandemin till media. En av de media som drabbats var tidningarna inom Sörmlands Media som i en JO-anmälan kunde visa på hur åtta kommuner...